Tải Game

Tổng hợp 38 nhiệm vụ quan trọng trong TQC

12-12

1 Bạo kích thục luyện:

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 5.
-Gặp 1 trong các NPC: Tào Chân Sư ở Lạc Dương (276,10), Trương Bao Sư ở Thành Đô (315,10), Tôn Ân ở Kiến Nghiệp (285,5).
-Thu thập Ngưu Giác:Đánh Cuồng Ngưu ở ngoại thành lấy 1 NgưuGiác mang về làm bằng chứng.
-Thu thập 20 ĐầuTử:đánh quái ở trong thành Lạc Dương,Kiến Nghiệp,Thành Đô.
-Trả lời vấn đề huấn luyện bạo kích:Trả lời đúng câu hỏi để học Bạo Kích Thục Luyện.

*Khi học được skill này và tăng max lên 10,bạn có thêm 5% tỷ lệ đánh bất ngờ(dam vàng,dam crit đó).

2 Tử vong tâm đắc:

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 12.
-Gặp 1 trong các NPC: Thôi Châu Bình ở Hứa Xương (191,7), Thạch Quang Ngạn ở Thượng Dung (252,10)̣, Mạnh Công Úy ở Lô Giang (194,9).
-Sau khi nói chuyện xong bạn sẽ được đưa đến Hoàng Tuyền. Đi đến cuối bản đồ và nói chuyện với Tiên Đồng sẽ học được tử vong tâm đắc.

*Khi chưa làm Q này,nếu lỡ bị die thì bạn sẽ mất 10% Exp nhưng nếu đã học tử vong tâm đắc thì khi chết bạn chỉ bị mất 1% thôi.Mặc dù chúng ta có kim bài miễn tử và bùa đại xá nhưng trong tình cảnh ADSL(auto disconect supper lag) này thì Q này là 1 Q ko bao giờ có thể bỏ qua.

3 Học cưỡi ngựa:

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 14.
-Gặp 1 trong các NPC: Lưu Phong ở Thượng Dung (200,15), Văn Hổ ở Hứa Xương (150,15), Thiên Hương ở Lô Giang (155,15).
-Theo chỉ thị của quan dạy cưỡi ngựa mang đến yên ngựa và học phí 1500 lượng.
-Mang 50 PhácNgọc, 50 ThiếtTiết(đánh quái ở trong thành Lạc Dương,Kiến Nghiệp,Thành Đô), 20 PháThúBì (đánh thú ở Đông Lạc Dương,Kiến Nghiệp,Thành Đô) đến cho ThậpHóaLang (người bán hàng rong gần Chợ) để nhận yên ngựa.
-Học Mã thuật từ mã sư.

*Q này giúp bạn cưỡi được ngựa và khi nâng cấp cho skill này thì ngựa của bạn sẽ chạy nhanh hơn.

4 Học điểm huyệt:

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 15.
-Gặp Quan Bình ờ Thượng Dung (364,18).
-Mang Thanh Đồng Kiếm (mua tại Tiệm Binh Khí) và thu thập 30 ThôMa(đánh quái ở trong thành Lạc Dương,Kiến Nghiệp,Thành Đô) đến cho Quan Bình.
-Trang bị Thanh Đồng Kiếm để học điểm huyệt. 

5 Học liên thích:

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 15.
-Gặp Trình Phổ trong thành Lô Giang (103,19).
-Mang Hồng Anh Thương (mua tại Tiệm Binh Khí) và thu thập 30 ThúBì (đánh con nhím ở Hứa Xương Đông,Lô Giang Đông).đến cho Trình Phổ . 
-Trang bị Hồng Anh Thương để học liên thích.

6 Học Toái Nham:

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 15.
-Gặp Tào Nhân ở Hứa Xương (256,13).
-Mang Khuất Đao (mua tại Tiệm Binh Khí) và thu thập 100 ThấtThủ(Đánh mấy con quái nữ ở Hứa Xương Đông gần cổng thành) đến cho TàoNhân. 
-Trang bị Khuất Đao để học toái nham.

7 Thu mua giá thấp :

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 17.
-Gặp Tư Mã Lang ở Nhữ Nam (285,10).
-Giúp Tư Mã Lang ở Nhữ Nam tìm Sử Diệu Tiền cũng ở Nhữ Nam (500,25) thương lượng mua áo lông chồn trắng. 
-Giá mà Sử Diệu Tiền bán áo lông chồn trắng là 5 ThúBi(đánh con nhím ở Hứa Xương Đông)̀ và 3000 lượng.
-Mang áo lông chồn trắng mua được giao cho Tư Mã Lang ở trong thành Nhữ Nam.
-GiúpTư Mã Lang đến gặp đại thương nhân Chân Hử Thân cũng ở Nhữ Nam (10,10) mua ly ngũ sắc.
-Đến Tây Nhữ Nam tìm 1 ĐồngMã (đánh XíchMaNữ) và 3000 lượng đến Chân Hử Thân mua ly ngũ sắc.
-Mang chiếc ly ngũ sắc giao cho Tư Mã Lang trong thành Nhữ Nam. 
-Giúp Tư Mã Lang đến phía Tây Nhữ Nam tìm thương nhân Mai Lương Hương (145,5) mua ngọc tỷ long văn. 
-Mang 4000 lượng đến Mai Lương Hương mua ngọc tỷ long văn. 
-Mang ngọc tỷ long văn giao cho Tư Mã Lang trong thành Nhữ Nam.

*Giá mua đồ ở trong shop các thành giảm 20% khi bạn học được skill này và tăng nó lên cấp 10(ko áp dụng với shop cá nhân nhá). 

8 Bán ra giá cao :

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 17.
-Gặp Lã Phạm ở Thọ Xuân (320,10).
-Gặp Làm Bạc Tào ở Thọ Xuân (420,5) hỏi thăm chi phí quân đội cần dùng tháng này.
-Mang con số chính xác về chi phí mà quân đội đang cần hồi báo cho Lã Phạm trong thành Thọ Xuân.
-Tìm Làm Biệt Giá ở Thọ Xuân (45,5) tìm hiểu số lượng tiêu thụ xác thực về quân lương trong tháng. 
-Đem số lượng quân lương tiêu thụ báo cho Lã Phạm ở Thọ Xuân.
-Tìm Làm Binh tào ở Tây Thọ Xuân (820,5) dò hỏi số lượng lính trong tháng. 
-Ghi nhớ số lượng chính xác tân binh trong tháng này, về thành Thọ Xuân báo cho Lã Phạm. 
-Gặp Công tào ở thọ xuân đông cảnh dò hỏi số lượng người thăng chức trong tháng này. 
-Đem số lượng người thăng chức báo cho Lã Phạm ở Thọ Xuân.

*Khi bạn bán 1 món đồ vào shop trong thành thì sẽ được thêm 20% giá trị của món đó nếu bạn học được skill này và tăng nó lên cấp 10(ko áp dụng với shop cá nhân nhá). 


9 Bó tên :

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 20.
-Gặp Thợ Săn ở Hứa Xương, Thọ Xuân, Tân Dã(Gần nhà luyên tạo).
-Thu thập 250 cây Thiết Tiễn, 100 cây Cự Xỉ Tiễn(Đánh mấy con cung sơn tặc ở giữa map Đông Nhũ Nam) cho Thợ Săn. Tiêu phí 1200 điểm kỹ năng để học kỹ năng đặc biệt Bao Tên.

*Khi chưa làm Q này,mỗi khi nhặt được tên hay phi tiêu thì nó sẽ nằm trong hành trang của bạn,rất dễ full hòm và mất công vứt đi,về bán.Chưa kể char cầm cung ko thể mang theo nhiều tên.Làm xong Q này bạn sẽ có 1 túi riêng chuyên để đựng tên hoặc phi tiêu với số lượng là 5k tên nếu bạn up skill lên cấp 10.


11 Hồi Phục Thể Lực :

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 23.
-Gặp Hoa Đà ở Uyển (325,10).
-Hoa Đà một kỳ nhân ở thành Uyển muốn dạy bí quyết tráng kiện thân thể. Nhưng đầu tiên phải giúp ông ta tìm Bình Lự Thảo. Khắp thiên hạ chỉ có Bách Thảo Công ở Bách Thảo Lâm phía Đông Tân Dã mới biết được cách để tìm được Bình Lự Thảo. 
-Để có được Bình Lự Thảo chỉ có cách tiêu diệt Gấu Tuyết thuờng xuất hiện ban ngày ở Đại Tuyết Sơn. 
-Đem Bình Lự Thảo lấy được cấp tốc mang đến Uyển thành đưa cho Hoa Đà. Học được bí quyết tráng kiện hân thể: Thể lực hồi phục. 

*Hồi phục thể lực(máu) nhanh hơn bình thường 60 máu nếu bạn học skill và up nó lên cấp 10.

12 Hồi Phục Kỹ Lực:

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 23.
-Gặp Trương Chiêu ở Giang Hạ (500,10).
-Giúp Trương Chiêu ở thành Giang Hạ tìm Quỷ Mục Thái. Nghe nói chỉ có Bách Thảo Bà ở Bách Thảo Lâm phía Đông Tân Dã mới biết vật này ở chổ nào. Tìm được sẽ có thể học được nghệ thuật bản khôi phục kỹ lực. 
-Tìm Bách Thảo Bà để hỏi cách lấy Quỷ Mục Thái. Có thể dựa vào sự giúp đở của bà ta. Đến hang hổ dữ, chỉ có ban đêm mới có thể lấy được. 
-Nhanh chóng đem Quỷ Mục Thái đến Giang Hạ cho Trương Chiêu cứu mệnh.

*Hồi phục kỹ lực(mana) nhanh hơn bình thường 60 mana nếu bạn học skill và up nó lên cấp 10.

13 Học Trảm Sắt:

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 25.
-Hạn chế:Võ Tướng và Hào Kiệt, kỹ năng Điểm Huyệt level 2, kỹ năng Mã Thuật level 5.
-Gặp Ngô Ý ở Tân Dã (395,15).
-Đánh Sơn Tặc ở ngoài thành thu thập 108 ĐồngTiềnSơnTặc cùng với Khoan Nhẫn Kiếm (mua tại Tiệm Binh Khí) mang đến cho Ngô Ý để học kỹ năng Trảm Sắt.

14 Học Thăng Long:

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 25.
-Hạn chế:Võ Tướng và Hào Kiệt, kỹ năng Liên Thích level 2, kỹ năng Mã Thuật level 5.
-Gặp Tôn Khuông ở Thọ Xuân (200,20).
-Thu thập 50 ĐồngTiềnHảiTặc(đánh hải tặc ở Thọ Xuân Đông), 10 VũMao(đánh con chim ở Thọ Xuân Đông) cùng với Đỉnh Thương (mua tại Tiệm Binh Khí) mang đến cho Tôn Khuông để học kỹ năng: Thăng Long.

15 Học Đà Đao:

-Hạn chế:Võ Tướng và Hào Kiệt, kỹ năng Toái Nham level 2, kỹ năng Mã Thuật level 5. 
-Đẳng cấp yêu cầu:LV 25.
-Gặp Hạ Hầu Bá ở Nhữ Nam (255,10).
-Thu thập 30 CổĐộc(đánh lão độc phong ở Tây Nhũ Nam) cùng với Phụng Chủy Đao (mua tại Tiệm Binh Khí) mang đến cho Hạ Hầu Bá để học kỹ năng: Đà Đao.

16 Đạo cụ thục luyện:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 28.
-Gặp Tưởng Uyển ở Tân Dã (525,10).
-Lấy về 2 loại rượu: 40 TrọcTửu(mua ở nhà trọ,chợ các thành) và 10 LãoTửu(đánh boss bang chủ,ác nữ,phạm nhân,biến dân...) giao cho Tưởng Uyển ở Tân Dã. 
-Lấy về 2 loại thịt: 50 ToáiNhục(đánh thú ở bên Đông Lạc Dương,Kiến Nghiệp,Thành Đô,Luyện Binh sở), 25 NhụcKhối(đánh thú ở bên Đông Lạc Dương,Kiến Nghiệp,Thành Đô,Luyện Binh sở), 5 ThịtTânTiễn(Đánh con hảo trư ở Hứa Xương Đông) giao cho Tưởng Uyển ở Tân Dã. 
-Lấy về 2 loại nước suối: 50 ThanhThủy, 10 LãnhTuyền (Đánh ở bình Thủy Địa 1 từ đầu đến giữa map hoặc Đông Hải bãi có mấy con rắn rớt cả thanh thủy lẫn lãnh tuyền) giao cho Tưởng Uyển ở Tân Dã.

*Khi chưa làm Q này thì bạn ăn máu rất chậm,ăn 1 bình máu rồi mãi mới ăn được bình thứ 2.Nhưng khi làm xong và up skill lên cấp 10 thì tốc độ ăn máu được cải thiện đến 40%,nhanh gần gấp đôi đấy.

17 Thục luyện kỹ năng võ tướng:

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 28.
-Gặp Tư Mã Huy ở Tương Dương (440,10).
-Lấy LôngChim(đánh mấy con chim ở Tây,Đông Nhũ Nam) và LộcNhung(Đánh con lộc ở bên Đông Lạc Dương,Thành Đô,Kiến Nghiệp và Luyện Binh Sở) mỗi loại 1 cái giao cho Tư mã Huy ở Tương Dương. 
-Vào lúc trời tối đến Tương Dương Đông(gần cuối map) tìm mảnh vỡ đá ngủ sắc mang về cho Tư Mã Huy.

*Bạn thấy tốc độ ra skill nội công của mình quá chậm?Hãy làm Q này và khi up lên cấp 10 bạn sẽ ra skill nhanh gấp đôi bình thường. 

18 Đạo cụ bổ huyết:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 30(để lên tầm 40 làm thì tốt hơn).
-Gặp Lai Côn Ca ở Dự Chương (105,15).
-Thu thập: 250 Dược Thảo(Mua ở chợ), 50 Dược Hoàn(Mua ở chợ), 1 Dược Đan(Mua ở chợ), 250 cái Bánh Bao(Mua ở chợ), 50 Phạn Đoàn(Mua bánh bao ở chợ rồi ra Thập Hóa Lang ở Nhũ Nam đổi), 1 Tiểu Lung Bao(Gặp Nghiêm Thẩm ở Đông Thọ Xuân (135,5) nhận hộp cơm rồi đem đến Ô Lâm(555.15) đưa cho Nghiêm Thúc.Quay lại báo với Nghiêm Thẩm để nhận TLB). Tiêu phí 30,000 điểm kỹ năng để học Kỹ năng: Đạo cụ bổ huyết.

*Khi sử dụng skill này,sẽ xuất hiện 1 ô vật phẩm nhỏ ở phía trên thanh skill.Bạn đặt vật phẩm hồi phục thể lực(vd bánh bao,dược đan,bàn đào quả) vào đó và chỉnh tỷ lệ theo ý muốn.Khi thể lực xuống đúng mức bạn chỉnh thì char sẽ sử dụng vật phẩm.VD bạn có 1000 máu và chọn tỷ lệ là 50%.Khi máu bạn còn 500 thì char sẽ tự động ăn máu.
*Q này nên để đến tầm lv 40 hãy làm vì khi trả Q bạn phải mang theo 1 số lượng vật phẩm với lượng cân nặng vượt quá mức so với lv 30 có thể mang đc.Lên tầm 40 thì mới đủ mang vác hết các vật phẩm của Q.


19 Đạo Cụ Bổ Kỹ:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 30(để lên tầm 40 làm thì tốt hơn).
-Gặp Hồng Đạt Tẩu ở Trường An (145,10).
-Thu thập: 250 Trọc Tửu, 20 Lão Tửu, 1 Sâm Nhung Tửu, 250 Thanh Thuỷ, 50 Lãnh Tuyền(Xem lại nhiệm vụ đạo cụ thục luyện). Tiêu phí 30,000 điểm kỹ năng để học Kỹ năng: Đạo cụ bổ kỹ.

*Khi sử dụng skill này,sẽ xuất hiện 1 ô vật phẩm nhỏ ở phía trên thanh skill.Bạn đặt vật phẩm hồi phục kỹ lực(vd trọc tửu,lãnh tuyền,thanh thủy,rượu ngọc lộ) vào đó và chỉnh tỷ lệ theo ý muốn.Khi kỹ lực xuống đúng mức bạn chỉnh thì char sẽ sử dụng vật phẩm.VD bạn có 100 mana và chọn tỷ lệ là 50%.Khi mana bạn còn 50 thì char sẽ tự động ăn mana.

20 Gói lễ:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 30.
-Hạn chế:Lv 30-39.
-Gặp NPC Đông Hoa Tiên ở 1 trong 3 thành: Thành Đô, Kiến Nghiệp, Lạc Dương (535,10).
-Lấy quà từ Đông Hoa Tiên:Random 1 vũ khí bất kì. 

21 Tăng Kỹ Năng Sát Thương Võ Tướng:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 32.
-Gặp Đinh Phùng ở Giang Hạ (340,15).
-Vào lúc trời tối, nói chuyện với Người Đưa Đò ở Giang Hạ (335,20) để được đưa đến Hạ Khẩu (không được sử dụng binh lính và cưỡi ngựa).Tìm về chuyến thuyền đồ giao cho Đinh Phụng(đập các hòm hoàng cân cho đến khi tìm đc bản vẽ chiến thuyền).

*Tổn thương kĩ năng võ tướng là 1 chỉ số cực kì quan trọng với QS và PS.Khi bạn học xong skill này và up nó lên cấp 10 thì mỗi khi up 5 lv là char của bạn được cộng thêm 1% tổn thương kĩ năng võ tướng đó.Tuyệt vời phải ko.

22 Hợp thành thục luyện:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 35.
-Gặp Cát Hồng ở Bích Thủy Địa (70,30).
-Mang Phi Lai Thạch giao cho Cát Huyền ở Giang Hạ (30,25) 
-Mang 1 Hợp Kim Trảm đến cho Cát Huyền(phương thức phối chế có thể mua được trong Nhà Luyện Tạo ở các thành thủ đô 3 nước.Nói chuyện với Dân Binh Đô Ba gần nhà luyện tạo để vào Mỏ đào khoáng.Có thể ra Chợ Lộ Thiên mua cho nhanh). 
-Mang Chu Sa của Cát Huyền giao cho Cát Hồng ở Bích Thuỷ Địa. 
-Chuẩn bị Thủy Châu và Hỏa Châu mỗi loại 50 cái(Nói chuyện với Dân Binh Đô Ba để vào Tinh Động.Đánh quái trong Tinh Động) để luyện thành Châu Hồng Thạch và Thanh Ngọc Thạch. Thu thập xong về báo cho Cát Hồng. 
-Luyện thành Châu hồng Thạch và Thanh Ngọc Thạch mổi thứ 1 viên cho Cát Hồng(Có thể mua ở Chợ Lộ Thiên cho nhanh). 
-Mang khẩu tín của Cát Hồng cho Cát Quảng ở dưới tầng 3 Bích Thuỷ Địa (30,25). 
-Đến đạo nhân luyện đan Cát Quảng ở dưới tầng 3 Bích Thuỷ Địa học thành kỹ thuật phối chế. 

*Nếu bạn k làm Q này thì bạn sẽ chả bao giờ op đc 1 món đồ ra hồn. 

23 Bạo Kích Nộ Khí:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 38.
-Hạn chế:Đã làm nhiệm vụ bạo kích thục luyện(ai chưa làm xem ở trên).
-Gặp Tôn Dung ở Bắc Hải (140,15).
-Thu thập 50 Trà Diệp(Đánh quái ở giữa map Đông Hải hoặc quái Quan Đông ở Đông,Tây Bắc Hải) và 50 Thanh Thủy(Đông Hải,Bình Thủy Địa chỗ có mấy con rắn) nấu trà cho Tôn Dung ở Bắc Hải. 
-Theo chỉ thị của Tôn Dung thẳng đến Từ châu tìm hỏi Di Xung. 
-Thu thập vật phẩm theo yêu cầu của Di Xung (chọn Hiệu lệnh trí giả rồi Mang về 1000 Cự Xỉ Tiễn(Đánh sơn tặc ở Đông Nhũ Nam,Cung Quan Đông ở Đông Hải,Đông và Tây Bắc Hải) cho Di Xung). 
-Tiêu hao 20,000 điểm kỹ năng để học kỹ năng: Bạo Kích Nộ Khí.

*Khi học xong skill này và nâng nó lên cấp 10,bạn có thêm 20% tỷ lệ đánh bất ngờ.Tổng cộng cả 2 Q bạo kích bạn có thêm 25% tỷ lệ ra đam crit. 

24 Nâng Cao Kỹ Năng:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 40.
-Gặp Văn Cống ở Trường An (345,10).
-Đến Trường An Đông hoặc Trường An Tây tiêu diệt thủ lĩnh Thập Thị (Boss) mang về chiếu thư hoàng đế cho Văn Cống.

*Bình thường thì điểm kỹ năng của bạn max chỉ có 30k,với skill này cấp 10 thì max kỹ năng của bạn là 60k cơ.

25 Giảm Hao Phí Kỹ Lực:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 40.
-Hạn chế:Chỉ QS,PS mới làm đc Q.
-Gặp Châu Phán Kì ở Dự Chương (250,10).
-Nói chuyện với Châu Phán Kì. Tiêu hao 30,000 điểm kỹ năng tham gia quá trình học tập. 
-Thu thập 1 Dương Giác(đánh con dê ở Luyện Binh Sở), 1 Lộc Nhung(Xem lại Q thục luyện kỹ năng võ tướng) và 1 Ngưu Giác(Xem lại Q bạo kích thục luyện). 
-Thu thập 100 Thụ Bì(Đánh người gỗ ở Luyện Binh Sở), 1 Báo Bì(Động 2) và 1 Hổ Bì(Động 2). 
-Thu thập 100 Lân Giác(Bình Thủy Địa,Đông Hải đánh con cá sấu), 50 Kim Thuộc Lân(Bình Thủy Địa,Đông Hải đánh con cá sấu) và 1 Long Lân(Long Lân chi có ở Nga Mi Vân Hải,đánh con ngự long). 
-Nói chuyện với Châu Phán Kì. Tiêu hao 30,000 điểm kỹ năng để hoàn thành quá trình học tập.

*1 Skill của riêng QS,PS mà HK nhìn thấy phải thèm thuồng.Giảm 40% hao phí kỹ lực khi ra skill nội công ở cấp 10.

26 Gói lễ:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 40.
-Hạn chế:Lv 40-49.
-Gặp Lý Lí Bao ở Bắc Bình (210,10).
-Lấy gói lễ từ Lý Lí Bao ở Bắc Bình.

*Nhận gói lễ và mở ra item random.

27 Phục chế đạo cụ:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 45.
-Gặp Tả Từ ở Tả Từ Sơn Thất (85,5).
-Thẳng đến Nga Mi Vận Hải lấy về 1 Lông Hạc 7 Màu trên thân Hạc Tiên(Chỉ đánh con hạc thôi,chạm vào con Phật Quang là tiêu đời đấy). 
-Giao Lông Hạc 7 màu và tiêu hao 20,000 điểm kỹ năng để học kỹ năng.

*Bình thường,1 quả đào chỉ tăng cho bạn 600 máu,với skill này cấp 10 thì 1 quả đào cộng thêm cho bạn những 720 máu đấy(tăng 20%).Áp dụng với tất cả các vật phẩm hồi phục thể lực,kỹ lực như trọc tửu,lãnh tuyền,bánh bao,phạn đoàn vv...


29 Hóa Công Hoàn:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 50.
-Gặp Linh Sơn Lão ở chợ lộ thiên.
-Nhận 25 hóa công hoàn.

*Nhận free 25 HCH để phân phối lại điểm năng lực.HCH này ko giao dịch hay bày bán đc.

30 Nâng Cao Thể Lực:

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 50.
-Gặp Trương Tú ở Sài Tang (200,15).
-Thu thập 250 hạt Thiết Cầu(đánh quái ở Bình Thủy Địa 3,Thiên Môn Động,hỏa yêu ở Động 1,2) giao cho Trương Tĩnh ở Động 1 (960,10). 
-Giúp Trương Tĩnh tìm 10 Hổ Cốt Cao(Đông Hải bãi có mấy con rắn hoặc ra Đông Nhũ Nam đánh sói lấy xương sói rồi về gặp Thập Hóa Lan đổi lấy hổ cốt cao) và 2 Hỏa Yêu Chi Nha(Đánh hỏa yêu ở Động 1,2) để làm thuốc trị vết thương. 
-Đến Ngũ Trượng tìm Y Vệ (615,5). 
-Giúp Y Vệ thu thập 1 Viên Mộc Bổng(Giang Hạ Đông,Hạ Khẩu đánh mấy con lính Hoàng Cân), 2 Cung Đứt Dây(Đánh Cung Quan Đông ở Đông Hải,Đông,Tây Bắc Hải,Cung Kinh Châu ở Vu Hiệp) và 2 Lưỡi Đao Gãy(Đánh Đao Quan Đông ở Đông Hải,Đông,Tây Bắc Hải,Đao Kinh Châu ở Vu Hiệp,Sài Tang Tây) để chế tác cơ quan người gỗ. 
-Sau khi thu thập nguyên liệu xong, tiêu hao 25,000 điểm kỹ năng để học kỹ năng.

*Tăng 100 máu với skill cấp 10.


31 Trảm Thiết Quân Phương:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 50.
-Hạn chế:Điểm Huyệt lv 3,Vũ Lực >=20, Quân Sư và Phương Sĩ.
-Gặp Hà Nguyệt ở Tấn Dương (75,10).
-Thu thập 500 Triệu Hồi Bảo Thạch(Nhai Đình,Đông Lương Châu đánh con phương sĩ lương châu,Khoáng mỏ,Tinh Động,@ cash.Chợ Lộ Thiên), 50 Thủy Châu, 50 Tiên Châu, 50 Yêu Châu và 50 Khoáng Sa(Khoáng Mỏ+Tinh Động có hết) mang về cho Hà Nguyệt. 
-Thu thập 1 Phá Sơn Kiếm giao cho Hà Nguyệt(Mua ở Kiến Ninh).
-Học tập kỹ năng:Tiêu hao 60,000 điểm kỹ năng để học kỹ năng Trảm Thiết.

*Nếu bạn bulit char theo hướng quân sư vũ lực thì hãy làm Q này.

32 Nâng cao kỹ lực:

-Đẳng cấp yêu cầu:LV 55.
-Gặp Thiên Sư ở Nghiệp (110,20).
-Hiểu rõ nỗi lòng ngũ Thiên Sư:Trả lời 3 câu hỏi của Thiên Sư.Đáp án là: 5 đấu gạo,Tư tưởng Lão Tử,Hoàng thiên thái bình. 
-Tìm Ty Chúng:Nhờ Thiên Sư đưa đến Thiên Môn Động. Tìm Ty Chúng ở Thiên Môn Động (30,25). 
-Hoàn thành giao phó:Mang đến 50,000 lượng, 5,000 điểm kỹ năng và 500 cái Phạn Đoàn(Xem lại nhiệm vụ đạo cụ bổ huyết). 
-Tìm Ty Chính:Nói chuyện với Ty Chúng để được đưa sang bên kia sông. Tìm Ty Chính cũng ở Thiên Môn Động (360,90). 
-Mang về Ấn Thiên Sư:Đánh Tiểu Quỷ trong Thiên Môn Động mang về Ấn Thiên Sư cho Ty Chính. 
-Về thành Nghiệp đem thành quả tập luyện hồi báo cho Thiên Sư. 
-Trao đổi tín vât:Sau khi đem kết quả cho Thiên Sư bạn sẽ nhận được 2 Ấn Võ Sĩ (Võ Tướng hoặc Hào Kiệt) hoặc 2 Ấn Pháp Thuật (Quân Sư hoặc PhươNG Sĩ). Mang 1 Ấn Võ Sĩ và 1 Ấn Pháp Thuật đến cho Thiên Sư (bạn có thể giao dịch đổi với 1 nhân vật khác). 
-Học tập gia tăng kĩ lực:Tiêu hao 30,000 điểm kỹ năng, 10 công huân. 

*Tăng 100 mana với skill cấp 10,được quyền ra vào Thiên Môn Động để luyện lv(quái rất đông và nhiều điểm với tầm lv 5x). 

33. Gói Lễ:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 60.
-Hạn chế:Lv 60-69.
-Gặp Lý Lí Bao ở Bắc Bình (210,10).
-Lấy gói lễ từ Lý Lí Bao ở Bắc Bình.

*Nhận gói lễ và mở ra item random.

33 Gia Thành Lẫn Tránh:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 60.
-Gặp Lão Sát Thủ ở Từ Châu (10,10).
-Giao nộp mật sát thủ(Đánh con sát thủ trong Bình Thủy Địa 1 hoặc lính boss vong trò).
-Mang 10 Cô Lâu Đầu(Đợi trời tối đến Hoàng Tuyền-Nơi làm Q tử vong tâm đắc,Đông Nhũ Nam đánh con thi binh,đánh quái ở Địa Ngục 1) đến giao cho Lão Sát Thủ. 
-Mang 20 Thiết(Tự luyện lấy hoặc Chợ Lộ Thiên cho nhanh ) đến giao cho Lão Sát Thủ. 
-Mang 30 Liễu Điệp Tiêu(Đánh con sát thủ trong Bình Thủy Địa 1 hoặc lính boss vong trò,Quan Độ góc cuối bên trái gần NPC-đánh con hầu binh kí châu,cận vệ kí châu) đến giao cho Lão Sát Thủ. 
-Mang 40 Cang(Tự luyện lấy hoặc Chợ Lộ Thiên cho nhanh ) đến giao cho Lão Sát Thủ. 
-Đến gặp Linh Linh ở Giang Châu (470,5). 
-Mang 500 Thất Thủ(Đánh xích ma nữ,hồng mao tử ở Đông Nhũ Nam,sát thủ ở Bình Thủy Địa 1) đến giao cho Linh Linh,nhận đc phi đao thiết giáp. 
-Mang Phi Đao Thiết Giáp đến giao cho Lão Sát Thủ. 
-Mang 250 Đay Thô Quan Đông(Đánh lính Quan Đông ở Đông,Tây Bắc Hải,Thái Sơn) đến giao cho Lão Sát Thủ. 
-Tiêu phí 25,000 điểm kỹ năng để học kỹ năng Gia Thành Lẫn Tránh.

*Tăng thêm 5% tỷ lệ né tránh với skill cấp 10.Cũng đáng để mất công học.

34 Chân Không Quân Phương:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 60.
-Hạn chế:Trảm Thiết lv 3, Quân Sư và Phương Sĩ.
-Gặp Biện Cẩm Châm ở An Định (200,15).
-Gặp Biện Cẩm Châm ở An Định (200,15) chính thức bắt đầu học tập chân không. Tiêu phí 60000 điểm kỹ năng. 
-Tìm Thủ lĩnh Kí Châu(boss Kí Châu ở Đông,Tây Nghiệp,Bình Nguyên,Quan Độ,Diên Tân Khẩu,Nhạn Môn Quan), đánh nhuệ đao binh Kí Châu(Lính của boss) thu hồi 1 mặt quân kì Kí châu về giao cho Biện Cẩm Châm. 
-Tìm Thủ lĩnh Lương Châu(Boss Lương Châu ở Đông,Tây Hán Trung,Thiên Thủy,Mi Ổ,Tử Ngọ Cốc,Ngũ Trượng), đánh nhuệ thương binh Lương Châu(Lính của boss) thu hồi 1 mặt quân kì Lương châu. 
-Nâng đẳng cấp lên cấp 65. 
-Tiêu phí 60000 điểm kỹ năng khi học kỹ năng chân không.

*Nếu bạn bulit char theo hướng quân sư vũ lực thì hãy làm Q này.

35 Cường Hóa Mệnh Liệu:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 65.
-Gặp Trọng Cảnh ở Sài Tang (120,10).
-Hạn chế:Kỹ năng: Mệnh Liệu Thuật Lv 10.
-Thu thập 3 Tượng Phật, 3 Hương Lô và 1 Nguyệt Quan Bố(Nhai Đình,Đông Lương Châu đánh con phương sĩ lương châu). 
-Thu thập 10 Triệu Hồi Bảo Thạch(xem lại Q trảm thiết quân phương). 
-30 phút sau hãy quay lại gặp Trọng Cảnh tiên sinh. 
-Thu thập 12 Sâm Nhung Tửu, 50 Khu Hàn Than(Thiên Môn Động,Bình Thủy Địa 3) và 100 Hổ Cốt Cao(Động 2). 
-60 phút sau hãy quay lại gặp Trọng Cảnh tiên sinh. 
-Thu thập 250 Tàm Ti(Vu Hiệp) và 250 Thống Liệt Châm(Đông,Tây Nghiệp,Quế Dương đánh hắc quả phụ,nữ rắn rết.Xích Bích,Vu Hiệp đánh nữ binh kinh châu,Bình Thủy Địa 1 đánh con sát thủ,Địa Ngục 1). 
-30 phút sau hãy quay lại gặp Trọng Cảnh tiên sinh. 
-Gặp Trọng Cảnh ở Sài Tang, hao phí 20,000 điểm kỹ năng để học kỹ năng.

*1 Skill vô cùng tuyệt vời của HK,QS,PS.Bạn hãy học skill này rồi dùng cường mệnh liệu thuật hoặc mệnh liệu thuật xem có gì khác biệt với trước khi học ko.

36 Gói Lễ:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 70.
-Hạn chế:Lv 70-79.
-Gặp Lý Lí Bao ở Bắc Bình (210,10).
-Lấy gói lễ từ Lý Lí Bao ở Bắc Bình.

*Nhận gói lễ và mở ra item random.

37 Long Bào Tạo Pháp:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 72.
-Gặp Tổ Bật ở Lạc Dương Cung (100,5).
-Cách vào Lạc Dương Cung:Đến Lạc Dương,nói chuyện với NPC Phục Hoàn(gần nhà luyện tạo chỗ cái bảng cáo thị).Mặc tảo triều phục(Đập mấy cái hòm đồng bảo,thiết bảo,mộc bảo,Săn boss lưu manh,biến dân,vu bà,ác nữ...) và xuống ngựa,cất lính.
-Thu thập 10 Nguyệt Quan Bố(xem lại Q gia thành mệnh liệu), 50 Cẩm Chức(Đông Nghiệp,Quan Độ đánh mấy con lính Kí Châu) giao cho Tổ Bật ở Lạc Dương Cung. 
-Thu thập 50 Tử Thủy Tinh(Đánh voi ở Vân Nam,đánh quái Thiên Tháp 3 ), 250 Phỉ Thúy(Đánh voi ở Vân Nam,Thiên Tháp 1 2 3,Tà Mã Đài) giao cho Tổ Bật ở Lạc Dương Cung. 
-Đạt được Tảo Triều Phục giao cho Tổ Bật ở Lạc Dương Cung. 
-Tiêu phí 100 công huân, 60,000 điểm kỹ năng để nhận Long Bào Tạo Pháp.

*Sau khi học đc phương pháp này,bạn có thể tự "may" cho mình 1 chiếc long bào để lập thế lực mới hoặc đổi lấy công huân(ko mặc đc đâu nhé). 

38 Thu hồi bảo vật:

-Đẳng cấp yêu cầu:Lv 72.
-Hạn chế:Làm xong Q Long Bào Tạo Pháp.
-Q ko giới hạn số lần làm.
-Gặp Tổ Bật ở Lạc Dương Cung (100,5).
-Mang 1 Hạ Ngưu Cửu Đỉnh(đánh boss sv như Trương Giác,Trương Lương,Trương Bảo,Lưu Biểu,Lưu Chương,Kỷ Linh,Trương Nhậm,Viên Thuật) đến gặp Tổ Bật ở Lạc Dương Cung đổi 100 công huân. 
-Mang 1 Long Bào Cao Tổ(Học Long Bào Tạo Pháp rồi vào nhà luyện tạo để op) đến gặp Tổ Bật ở Lạc Dương Cung đổi 300 công huân. 
-Mang 1 Ngọc Tỷ Hán Thất(Đi chiến trận Quan Độ-Thọ Xuân) đến gặp Tổ Bật ở Lạc Dương Cung đổi 500 công huân.

*Đổi item để lấy công huân phục vụ cho việc thăng quan tiến chức. 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ