Tải Game

Các Map treo đồ đạc thống kê tổng kết

21-09
+TÂY LƯƠNG CHÂU :
Con Đạo Sĩ Nam rớt Nhất Phẩm Phục
Đạo Sĩ Nữ rớt Thái Sơn Trương.Nam Hoa Trượng( kô biết sao nó lại rớt cả 2 lọai nữa)
COn Lực Sĩ... rớt Kim Sư Khải
COn Đại LựcLChau rớt Chuỳe CHứcLệnh
Con DuKiLChau rớt NgưLân Mạo
Con DạiDULC rớt DuKị Chức Lệnh
Con cưỡi Lạc Đà chưa biết rớt cái jì cả
Các map mới thì chưa biết.......vì chưa lên đó train
Riêng map Vân Nam : Con TượngNhuệNMan rớt voi,rớt cả KhuLanNhat Nguyệt
 
+NGŨ TRƯỢNG :
Phương sĩ bào
Tây vực cân
Long tủy thương
Vu tiên trựơng
Cl 72 các lọai(con nào ra cl ấy, có cận vệ cl nữa)
Bổ sung:LC còn rớt ra Hạng vũ đao nữa
+côn 6x KhuLanNhatNguyet qua VanNam 
 
+ Đông Bắc Bình
Quải Câu Thương
Long Khải Trang
Bôn Lôi CUng
Thât Tình Đao
Thiết Chức Lệnh
ngoài ra còn 1 cái mũ nữ +8 trí +8 thần, quên tên rùi
 
+Kì sơn 
Ngọa Long Bào.(đực) QS_PS
Thiên Quang Phục(both).PS only
Du Tế Phục.(cái) QS_PS
3 cái trên treo máy nó chui vô hòm nên ko bik con nào đánh ra >.<.
7 Tinh Đao.(Tụi lính kiếm)
Tấn Lôi Cung(tụi lính nỏ)
Ai cần KimMiêuKích qua Tây Thiên Thủy chọc tụi lính ngựa
 
 
Tiếp Theo
Bách Dặm Kiếm : Đô Úy Kiếm Sĩ (Nhai Đình)
Trù Đoạn : Đông Bắc Bình
Trí Mão Cường Thư: Đạo Sĩ Hoàng Cân
Đay Thô Quan Đông : Xích Bích, Ô Lâm, Tây Bắc Hải
Anh Hùng Khải : Tây Trần Lưu, Kích chức lệnh, Ngũ hành đạo bào, Hạng vũ đao, Khuyết tế phục
 
Đông Thiên Thuỷ : Mã đột thương, Thanh Giang Kiếm, Miêu Kim Kích, Long Khải Trang, Ngũ Hành đạo bào.
Kì Sơn: Bách Dặm Kiếm, Chu Tước Chiến Y, Thiên Quang Phục, Thất Tình Đao, Ngoạ Long bào, Bôn Lôi Cung.
 
Động 3:  Xuân Phục(Ps Qs đực),KimTỏaĐangKhải(Hk Vt cái),QuânSưBào(Ps qs đực), vk thì chưa thấy rớt!
Hàng 4x 5x cho Vt nè : Đông Hải(đánh tụi Đao quan đông rớt kim cang khôi lv 50,đánh tụi cá sấu rớt NamManKhải lv40) , Vu hiệp(rớt thương các loại & 2 nón cao sơn + bác đầu quan).
Nón KimHoàngCô đánh tụi hoạn quan !
Ỷ thiên kiếm là con tả mã kiếm sĩ ở Tây tả mã đài,tả mã đài và anh tiên lâm
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ